.
.

Инструменти за резидба


Инструменти за резидба

Съществуват няколко различни инструменти за резидба. Най-необходимите са:

– Косер. Той представлява крив, сърповиден, овощарски нож, който се използва за премахване на странични разклонения, издънки, за изрязване на подложки и дори за формиране на короните на дърветата.

– Ножици. Използват се за събиране на калеми от връхните части на дърветата с високи корони, за премахване на нападнатите от гъсениците клонки. За събиране на калеми от по-долните части на дървото се използват овощарски ножици.

– Трион. За премахване на по-дебелите клони и при присаждане на подлжка с дебелина от 4-5 см. се използват триони със стабилни рамки или без рамки.

Задължително е след работа инструментите да се почистят добре, да се смажат и поставят на удобно място без достъп до малки деца. Налага се инструментите да се точат, което се извършва с белгия или бруст. Човек следва да притежава добри умения, за да извършва необходимите манипулации.

Инструментите е добре да се съхраняват на сухо място, за да не ръждясват металните им части. За да се запазят зъбите на триона от повреди и ръжда след работа следва да се сложи парче разцепена гумена тръбичка. Зъбците на триончето се острят от специалист.

В практиката се приема, че резидбата подбужда овощните растения към усилен растеж. При резидба на млади овощни дървета се получава силен, а при благоприятни условия, дори много силен растеж на нови леторасти, каквито няма при нерязаните дървета. При нерязаното младо дърво растежът се осъществява от многобройни растежни пъпки, а при рязането от много по-малко, защото една част от тях е остранена с отрязаните части. Следователно, при дървото, с което се извършва резидба има по-малък брой растежни пъпки и разполага с цялата запасна храна на растението и с целия приток на хранителни вещества от корените, една част от които щеше да се използва от отстранените чрез резидбата растежни точки.

Рязаното дърво има по-малък брой листа в сравнение с нерязаното и за това получава по-малка изпарителна повърхност. Следователно то по-добре ще използва наличната почвена влага. Всичко това оказва чувствително влияние върху растежа и поради това овощното растение се развива по-силно от нерязаното. Всичко това оказва чувствително влияние върху растежа поради което той е по-силен, отколкото при рязаното дърво.

Когато се съпоставят двете овощни дръвчета  – рязаното и нерязаното, картината е съвсем друга. С резидбата се премахва значителна част от изградената вече дървесина, която остава при нерязаното дърво. При лятна резидба се отстранява значителна част от листата, с която се наблюдава чувствително асимилационната повърхност на рязаното дърво. Неговата коренова система се затруднява, защото тя е била снабдена с хранителни вещества от листна маса, но след резидбата е чувствително намаляла. Всичко това оказва влияние върху големината на рязаното дърво, което не може да достигне размерите на нерязаното. Това неблагоприятно влияние на резидбата се наблюдава много по-често при младите овощни растения, невстъпили още в плододаване, отколкото при оформяне на плодоваващите вече.

Коментирайте статията

коментари