.
.

Интериорен дизайн, чертожни услуги


Интериорен дизайн, чертожни услуги

chertojni_uslugiАко имате нужда от уникален дизайн и план за Вашият дом, градина, офис, имот, то Drawing Services ще Ви го подсигури!

Ето и всички услуги, които предлага компанията:

-Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)
-Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.
-Изчертаване на Курсови проекти и Дипломни работи.
-Изчертаване на сглобени единици и механизми.
-Създаване на триизмерни проекти от двуизмерни чертежи.
-Заснемане на детайли и създаване на чертежи или 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.
-Визуализация на 3D модели на продуктови изделия за реклама и публикуване в уеб сайтове.

-Довършване на идеи скицирани на лист и оформяне на професионални 2D чертежи или 3D проекти в области архитектура, строителство, интериорен дизайн, машиностроене и машинни елементи.

-Проектиране на мебели.

-Изготвяне на цялостни интериорни проекти.
-Идеен проект
-Работен проект
-3D визуализации

-Изготвяне на архитектурни проекти.
– Архитектурен проект
– Конструктивен проект
– Вик проект
– ОВК проект
– Проект на газови инсталации
– Проект пожарна безопасност
– Проект-план за безопасност и здраве
– Проект енергиина ефективност
– Проект част геодезия-вертикална планировка и трасировъчен план
– Проект за озеленяване

-Построяване на точни 3D модели на архитектурни обекти от вече готови чертежи и изваждане на количествени сметки с голяма точност от 3D затворени обеми.
-3D визуализации на архитектурни обекти.

Коментирайте статията

коментари